Giải tích 1

Dưới đây là một số tài liệu, đề thi môn Giải tích 1, dành cho các bạn sinh viên năm nhất các trường Đại học, Cao đẳng.

Đây là một trong những môn học thường được học vào kỳ đầu tiên năm nhất bậc Đại học. Vì thế việc nắm bắt kiến thức môn học khi mới bắt đầu sẽ gặp chút khó khăn.

Các bạn có thể tham khảo qua các Bài giảng, Giáo trình môn học Giải tích 1 cũng như đề thi giữa kỳ và cuối kỳ các năm học được sưu tầm từ các trường Đại học, Cao đẳng